czwartek, 25 kwiecień 2024 17:19

Aktywność fizyczna pomaga w zapobieganiu chorobom

Aktywność fizyczna dobra na zdrowie Aktywność fizyczna dobra na zdrowie fot: pixabay

Najnowsze badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Exeter wykazały, że aktywność fizyczna w naturalnych środowiskach zapobiega niemal 13 000 przypadkom chorób niezakaźnych rocznie w Anglii, przynosząc oszczędności w kosztach leczenia przekraczające 100 milionów funtów. Te odkrycia podkreślają znaczenie wspierania dostępu do zielonych przestrzeni jako elementu strategii zdrowia publicznego.

  1. Jakie choroby można zapobiegać dzięki aktywności fizycznej na łonie natury?
  2. Ile przypadków chorób niezakaźnych rocznie zapobiega aktywność fizyczna na łonie natury w Anglii?
  3. Jakie oszczędności generuje aktywność fizyczna na łonie natury dla systemu zdrowia w Anglii?
  4. Jakie są rekomendacje WHO dotyczące tygodniowej aktywności fizycznej dla dorosłych?
  5. Jakie znaczenie ma inwestowanie w naturalne przestrzenie dla promocji zdrowia publicznego?

Badanie z Uniwersytetu Exeter

Dr James Grellier z Uniwersytetu w Exeter w swojej analizie skupił się na badaniu wpływu aktywności fizycznej na łonie natury na sześć najczęstszych chorób niezakaźnych: główną depresyjną chorobę afektywną, cukrzycę typu 2, chorobę niedokrwienną serca, udar niedokrwienny, rak jelita grubego oraz rak piersi. Badanie wykorzystało dane z reprezentatywnej ankiety przekrojowej ludności Anglii, umożliwiając naukowcom oszacowanie liczby przypadków chorób, które można było uniknąć dzięki aktywności fizycznej na łonie natury.

"Wierzymy, że jest to pierwsze takie badanie przeprowadzone na skalę narodową i prawie na pewno niedoszacowaliśmy prawdziwej wartości aktywności fizycznej na łonie natury pod względem zapobiegania chorobom." - Dr James Grellier

Wpływ na zdrowie publiczne i oszczędności

Z raportu opublikowanego w Environment International wynika, że w 2019 roku 22 miliony dorosłych mieszkańców Anglii odwiedziło naturalne środowiska przynajmniej raz w tygodniu. Działania te pozwoliły zapobiec 12 763 przypadkom chorób niezakaźnych, co przełożyło się na roczne oszczędności w wysokości 108,7 miliona funtów. Badania epidemiologiczne dotyczące odpowiedzi na dawkę pozwoliły naukowcom oszacować oszczędności wynikające z opieki zdrowotnej, opieki nieformalnej oraz strat w produktywności.

"Dla osób, które nie mają dostępu, chęci lub pewności siebie, aby uczestniczyć w zorganizowanych sportach lub działaniach fitness, aktywność fizyczna w naturze stanowi znacznie szerszą i bardziej nieformalną opcję." - Dr James Grellier

Znaczenie inwestycji w przestrzenie naturalne

Dr Grellier podkreślił, że dla osób, które nie mają dostępu, chęci lub pewności siebie, aby uczestniczyć w zorganizowanych sportach lub działaniach fitness, aktywność fizyczna w naturze stanowi znacznie szerszą i bardziej nieformalną opcję. Uważa, że wyniki badań powinny motywować decydentów do inwestowania w naturalne przestrzenie, takie jak parki, co ułatwi mieszkańcom aktywność fizyczną.

W obliczu rosnącego globalnego problemu chorób niezakaźnych, promowanie aktywności fizycznej w naturalnych środowiskach staje się kluczowym celem strategicznym instytucji zdrowia publicznego na całym świecie. Odkrycia z Uniwersytetu w Exeter pokazują, jak znaczący może być wpływ takich działań na zdrowie publiczne i gospodarkę, podkreślając potrzebę dalszych inwestycji w dostępność i jakość przestrzeni zielonych.

 

Źródło: Medicalxpress

Artykuły powiązane

  • Dlaczego czujesz głód po batonie proteinowym?
  • Nie spij, toksyny nie lubią ruchu
  • Ptasia grypa H5N1
  • Naukowcy odkryli sekret długowieczności
  • Znasz swoje ryzyko na raka piersi?