piątek, 10 maj 2024 19:58

Ptasia grypa H5N1

Ptasia grypa H5N1 Ptasia grypa H5N1 fot: unsplash

Nawrót ptasiej grypy H5N1 zyskał ostatnio na znaczeniu w kontekście globalnych obaw zdrowotnych. Chociaż ptasia grypa nie jest nowym zagrożeniem, ostatnie przypadki zakażeń zarówno w populacjach ptaków, jak i pojedyncze przypadki u ludzi, wzbudziły odnowione zainteresowanie. Oto pięć kluczowych faktów, które pomogą zrozumieć aktualną sytuację.

 1. Jaki rodzaj wirusa jest H5N1 i jakie są główne drogi jego transmisji?
 2. Czy ludzie mogą zarazić się ptasią grypą i jakie są objawy u ludzi?
 3. Jakie zwierzęta oprócz ptaków zostały zakażone wirusem H5N1?
 4. Czy produkty pochodzące od zarażonych zwierząt są bezpieczne do spożycia?
 5. Jakie jest aktualne ryzyko ptasiej grypy H5N1 stania się pandemią dla ludzi?

Charakterystyka wirusa i drogi transmisji

Ptasia grypa, znana również jako H5N1, należy do grupy wirusów grypy typu A (1). Jest uważana za wysoce zjadliwą (HPAI) ze względu na jej zdolność do szybkiego rozprzestrzeniania się w populacjach ptaków i potencjalnie śmiertelne skutki. Wirus przenosi się między zwierzętami poprzez kontakt z zakażonymi wydzielinami, takimi jak ślina, śluz i odchody, a także może być przenoszony przez kropelki wody.

Ptasia grypa u ludzi – rzadkość i ryzyko

Chociaż zakażenia ludzi są rzadkie, odnotowano przypadki ptasiej grypy u ludzi, często związane z łagodnymi objawami. Jednakże, zgodnie z danymi, w przeszłości, między 2013 a 2017 rokiem, w Chinach zanotowano 1,500 przypadków niskozjadliwej ptasiej grypy H7N9, z których 40% przypadków prowadziło do hospitalizacji i miało śmiertelny wynik.

Skutki dla zwierząt i bezpieczeństwo produktów spożywczych

Ptasia grypa dotknęła szeroko populacje drobiu w Stanach Zjednoczonych, z ponad 90 milionami zarażonych ptaków. Mimo to, produkty takie jak jaja, mięso drobiowe oraz produkty mleczne są uznawane za bezpieczne do spożycia, gdyż wirus ptasiej grypy, nawet jeśli znajduje się w tych produktach, nie jest aktywny i nie stanowi zagrożenia dla ludzi.

Chociaż obecne ryzyko zdrowotne związane z ptasią grypą H5N1 dla ludzi jest niskie, sytuacja wymaga bacznej obserwacji ze względu na potencjalną zdolność wirusa do mutacji, co mogłoby zmienić jego zdolność do transmisji między ludźmi. Monitoring i odpowiednie środki ostrożności, szczególnie wśród osób pracujących bezpośrednio z ptakami, są kluczowe dla zapobiegania potencjalnym epidemiom w przyszłości.

Przypisy:

(1) Wirusy grypy typu A to jedna z trzech głównych klas wirusów grypy, obok typów B i C. Wirusy te należą do rodziny Orthomyxoviridae i są odpowiedzialne za poważne epidemie i pandemie grypy u ludzi oraz są znane z tego, że infekują różne gatunki zwierząt, w tym ptaki i ssaki.

Kluczowe cechy wirusów grypy typu A:

 • Struktura genetyczna: Wirusy grypy A posiadają segmentowany, jednoniciowy RNA jako materiał genetyczny. Posiadają osiem oddzielnych segmentów RNA, co pozwala wirusowi na przeprowadzanie rekombinacji genetycznej (tzw. reassortment), co może prowadzić do powstania nowych szczepów wirusa.
 • Podtypy: Wirusy grypy A są klasyfikowane na podstawie dwóch białek powierzchniowych – hemaglutyniny (H) i neuraminidazy (N). Dotychczas zidentyfikowano 18 różnych typów hemaglutyniny (H1 do H18) i 11 różnych typów neuraminidazy (N1 do N11). Kombinacje tych białek prowadzą do różnych podtypów, takich jak H1N1 czy H3N2, które są dobrze znane z powodu ich wpływu na zdrowie publiczne.
 • Zakażenia i choroby: Wirusy grypy typu A są głównymi sprawcami sezonowych epidemii grypy oraz pandemii. Mogą infekować szeroki zakres gospodarzy, w tym ludzi, ptaki (np. ptasia grypa), świnie (np. świńska grypa) oraz inne ssaki. Są one bardziej zmiennymi wirusami niż typy B i C i mogą prowadzić do cięższych epidemii.
 • Transmisja: Wirusy te są bardzo zaraźliwe i mogą być przenoszone drogą kropelkową (przez kaszel i kichanie), przez bezpośredni kontakt z zakażonymi osobami lub poprzez dotykanie zainfekowanych powierzchni a następnie twarzy.
 • Szczepionki: Ze względu na ich zdolność do szybkich zmian antygenowych, szczepionki przeciwko grypie są co roku aktualizowane, aby jak najlepiej odpowiadały krążącym szczepom wirusa grypy A.

Wirusy grypy A stanowią znaczące wyzwanie dla zdrowia publicznego ze względu na ich zdolność do mutacji i adaptacji, co często prowadzi do pojawienia się nowych, trudniejszych do zwalczenia szczepów. Monitoring i badania nad tymi wirusami są kluczowe dla zapobiegania przyszłym epidemiom i pandemiom.

Źródło: MedicalXpress

Artykuły powiązane

 • Dlaczego czujesz głód po batonie proteinowym?
 • Nie spij, toksyny nie lubią ruchu
 • Naukowcy odkryli sekret długowieczności
 • Znasz swoje ryzyko na raka piersi?
 • Przyczyny spadającej ilości dzieci